KE-Z AMAITZEN DIREN ADITZAK

Oso akats ohikoa izaten da -KE-z amaitzen diren aditzak txarto deklinaturik ikustea. 
Lehenengo eta behin, zeintzuk dira -KE-z amaitze diren aditzak?
  • Ahalera: dezake, daiteke, nezake, liteke…
  • Baldintza hipotetikoak: nintzateke, luke, legoke…
Akatsa izaten da gauza bat kontuan ez hartzea:ADITZA DEKLINABIDE MARKA BAT HARTZEN DUENEAN, AMAIERAKO -E  BIKOIZTU BEHAR DA!
        Daiteke + -(e)la → DaitekEEla (*daitekela)
        Dezake + (e)nean → DezakEEnean (*dezakenean)
        Nintzateke + -( e)nez → NintzatekEEnez (*nintzatekenez)
        Luke - -(e)lako → LukEElako (*lukelako)

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina